מורן מסיקה אידלמן

נייד:       054-5962286
דוא"ל:    moranm@kivunim7.co.il