נייד:      052-8346634 
דוא"ל:   gal_levi9876@walla.com