נייד:        052-6010939 
דוא"ל:     moran@maccabisport.org