נייד:      050-5399152 
דוא"ל:   yechiam48@gmail.com