נייד:    052-7080850
דוא"ל: meisenberg@almanacc.com