טלפון (בית):      08-9474839
טלפון (משרד):   03-6230830 
פקס:                 04-6500638
נייד:                  050-5900252
דוא"ל:               ybeitler@mekorot.co.il