מקום 7 כללי לאסטל ולאנו ו-20 לדניס וליא
שני זורקי הדיסקוס ממכבי תל-אביב התקשו להגיע לשיאם האישי לאור התנאים הלא קלים ששררו במהלך התח...

10,000 מ'

מק' 

תוצאה

מקום

אתלט

ש.ל

אגודה

מקום

תאריך

 

28:09.42

(2)

איימרו עלמיה

90

הפ. אורן השרון

תל-אביב

18.01.15

 

28:10.32

(2)

גירמה אמרה

87

הפ. אורן השרון

תל-אביב

28.04.15

 

28:11.52

(9)

          עלמיה

   

ליידן

11.06.16

 

28:12.58

(1)

טסמה מוגס

88

הפ. אורן השרון

תל-אביב

09.05.13

 

28:12.87

(1)

   מוגס

 

 

תל-אביב

16.01.12

 

28.12.87

(1)

      עלמיה

 

 

תל-אביב

08.05.14

 

28:17.94

(2)

     אמרה

 

 

תל-אביב

08.05.14

 

28:27.02

(1)

      עלמיה

   

תל-אביב

13.01.14

 

28:30.74

(3)

     עלמיה

   

תל-אביב

28.04.15

3/10

28:31.96

(2)

מוגס

 

 

תל-אביב

02.05.12

 

28:33.69

(4)

דמקה טשאלה

93

הפ. אורן השרון

תל-אביב

28.04.15

 

28:37.48

(1)

גזצ'או יוסף

75

מכבי תל-אביב

תל-אביב

15.04.10

 

  28:42.9

(3)

אריה גמליאל

57

מכבי תל-אביב

לובן

15.06.84

 

28:55.78

(4)

בריהון וובה

82

עמותת הצבי

תל-אביב

08.05.14

 

28:56.80

(1)

יחזקאל חליפה

64

מכבי תל-אביב

דורהאם

23.04.88

 

29:04.08

(1)

היילה סטאין

55

הפועל סולם צור

מיילן

26.08.95

10

29:14.26

(12)

 איתי מגידי

81

מכבי תל-אביב

סטנפורד

05.04.08

 

29:19.91

(6)

מארו טפרי

92

מכבי תל-אביב

תל-אביב

28.04.15

 

29:23.24

(3)

שם-טוב סבג

59

איילות

יוג'ין

03.05.86

 

29:24.18

(5)

בוקיאו מלדה

97

הפועל עמק חפר

תל-אביב

20.04.17

 

29:25.99

(4)

דמסו זגייה

91

הפ. אורן השרון

תל-אביב

02.05.12

 

  29:32.4

(4)

יובל וישניצר

47

אס"א ת"א

אורהוס

11.09.73

 

29:32.80

(5)

ימר גטהון

92

מכבי תל-אביב

תל-אביב

08.05.14

 

29:38.88

(1)

וודג' זבדיה

73

אליצור נ. עמיאל

תל-אביב

19.05.96

 

29:38.96

(3)

אדיסו נגה

90

הפ. אורן השרון

תל-אביב

13.01.14

 

29:42.76

(1)

דב קרמר

65

מכבי תל-אביב

תל-אביב

23.05.92

20

29:44.45

(2)

עמית נאמן

57

מכבי תל-אביב

תל-אביב

23.05.92

 

29:46.05

(7)

טדסה גטהון

97

הפועל עמק חפר

תל-אביב

20.04.17

 

29:47.70

(3)

ניגוסה אסמרה

87

 הצבי

תל-אביב

15.04.10

 

29:49.85

(3)

אסף בימרו

69

אליצור חיפה

תל-אביב

23.05.92

 

29:50:54

(1ד)

אינדלאו טקלה

91

מכבי תל-אביב

וולנאט

16.04.15

 

29:52.15

 (5)

נועם נאמן

87

הפועל חולון

תל-אביב

19.04.09

 

29:53.33

 (5)

זוהר זימרו

77

הפ. אורן השרון

 תל-אביב

02.05.12

 

29:54.66

(2)

יאיר קרני

51

הפ. עמק חפר

אתונה

27.08.81

 

30:02.51

(2)

דניאל דסטה

69

אליצור כ. בתיה

תל-אביב

17.05.94

 

30:03.24

(8)

אקויה דרסך

95

הפ. אורן השרון

תל-אביב

28.04.15

30

30:04.56

(1)

שמואל אבוהאיי

96

הסמטה דר' ת"א

ראשל"צ

12.03.17

 

30:05.18

(9)

מלקאם ג'מבר

91

מכבי ראשל"צ

תל-אביב

28.04.15

 

  30:07.4

(3)

יהודה צדוק

58

הפ. ק. ביאליק

תל-אביב

16.05.81

 

30:08.22

(3)

גודאדאו בלאצ'או

97

הסמטה דר' ת"א

ראשל"צ

12.03.17

 

30:10.11

(10)

עומר רמון

97

לידר ירושלים

תל-אביב

20.04.17

 

30:10.46

(20)

אבי מעיין

71

הפועל גלבוע

פילדלפיה

28.04.94

 

  30:12.1

(2)

ניזהאר ג'וואד

68

הפועל נצרת

תל-אביב

27.04.93

 

30:13.44

(4)

גיא בן-אפרים

67

הפ. גליל עליון

תל-אביב

25.05.92

 

30:14.40

(7)

אגזה גואדה

89

הפ. עמק חפר

תל-אביב

02.05.12

 

30:14.68

(5)

רחמים גאשה

62

הפועל אשקלון

תל-אביב

23.05.92

40 

30:15.87

(2)

משה גרוסמן

61

הפ. באר שבע

אנטרים

26.07.83

 

  30:16.6

(3)

אילן בניסטי

68

הפ. מרום הגליל

תל-אביב

27.04.93

 

30:18.91

(7)

דסטאו סוונך

76

מכבי תל-אביב

תל-אביב

19.04.09

 

  30:19.3

(15)

אלי אביסרור

54

הפ. עמק חפר

הכטל

14.08.79

 

30:19.76

(4)

סמי עבדולג'אבר

97

הסמטה דר' ת"א

ראשל"צ

12.03.17

 

30:20.23

(2)

מוקט דרבה

78

הפ. עמק חפר

וינגייט

15.05.04

 

30:28.37

(11)

אסרט ממו

84

הסוללים ירושלים

תל-אביב

28.04.15

 

30:29.19

(4)

אברהם מלקוט

65

מכבי תל-אביב

תל-אביב

14.05.00

 

30:31.49

(5)

דורון זימן

62

הפ. עמק חפר

תל-אביב

10.05.86

 

30:32:89

(5)

עומר אלמוג

94

מכבי תל-אביב

תל-אביב

18.01.15

50

30:34.39

(4)

דניאל פלזנשטיין

57

מכבי תל-אביב

תל-אביב

02.06.82

 

30:34.39

(12)

ימהרן יוסף

88

עמותת הצבי

תל-אביב

20.04.17

 

30:39.92

(13)

גטנט טפריה

91

מכבי נס-ציונה

תל-אביב

20.04.17

 

30:43.16

(10)

גשאו איילה

96

הסמטה דר' ת"א

תל-אביב

21.04.16

 

  30:45.9

(4)

כוכב ביטאו

77

הצבי

תל-אביב

10.05.03

 

30:48.75

(2)

תומר רון

64

הפועל עין-גדי

דיקירש

25.08.84

 

30:49.31

(12)

אדיסו אסנקאו

86

מכבי ראשל"צ

תל-אביב

21.04.16

 

30:53.35    

(4)

צחי כהן

77

מכבי תל-אביב

תל-אביב

20.05.06

 

30:53.99

(4)

הרווה אטלי

69

מכבי תל-אביב

תל-אביב

08.05.99

 

  30:56.0

(  )

ציון חצרוני

45

הפועל ת"א

גלזנקירכן

15.09.73

60

  30:57.8

(3)

דוד שמחוני

40

הפועל ת"א

רמת גן

02.05.66

 

  30:59.4

(1)

מייק סולומון

49

הפועל עמק חפר

וינגייט

26.05.73

 

בהמתנה לאזרחות

30:05.81

(2)

ג'מאל עבדל מג'יד

93

הסמטה דר' ת"א

ראשל"צ

12.03.17

30:26.92

(11)

תחלואיני מלקה

99

הפועל עמק חפר

תל-אביב

20.04.17

30:51.09

 

דניאל מולושט

95

הסמטה דר' ת"א

תל-אביב

21.04.16