קאנובה ריתק את מאזיניו
מארותון
דיאנה ויסמן ולב סקוריש אלופי הבלקן באולם
שיא ישראלי חדש לצ'מטאי סלפטר